Metropoli & lähiö

12.10.2009, 02:07

 

 

Talonvaltaukset, Vapaa Helsinki -kampanja ja asunnottomuus: viime vuosina on politisoitu kaupunkitilaa ja metropolin käsitettä. Mutta kenen näkökulmasta? Missä päin metropolia puhujan ruumis on sijainnut, Kalliossa vai Kontulassa?

Kaupunkiliikkeet ovat tähän mennessä puhuneet boheemilla Kallio-Punavuori-akselilla. Niiden alueiden kokemuspiiristä käsin Vapaa Helsinki -kampanjan aloituskutsu vuonna 2008 oli täysin ymmärrettävä ja paikkaansapitävä:

 

Helsinki on taloudellisesti yksi maailman tuottavimmista, arvokkaimmista ja rikkaimmista kaupunkiympäristöistä, joka tarjoaa valtavia voittoja niin it-alan yrityksille kuin matkailubisnekselle. Yritykset ovat velkaa meille elävästä kaupunkitilasta, mutta me joudumme ottamaan velkaa ja tekemään loputtomasti töitä surkeilla palkoilla voidaksemme kustantaa kaupungissa elämisemme.

 

Kutsu esittelee yhden suunnan tutkia kaupunkitilaa, mutta se on ensisijaisesti keskustassa asuvien näkökulma, jonka viitekehyksenä on "Helsinki metropolina". Helsingissä on hi-tech tietotuotantoa, hajanainen kaupunkirakenne, maailman pohjoisin metro ja polarisoitunut julkinen tila. Kaupunki on eurooppalaisittain tärkeä taloudellinen, kulttuurillinen ja poliittinen keskus. Näissä oloissa miljoona ihmistä riittää tekemään metropolin. Loughborough’n yliopiston Globalization and World Cities Study Group and Networkin rankkauksen mukaan Helsinki on "beta+"-luokan maailmankaupunki, siis jossain mielessä samassa suhteessa maailmantalouteen kuin Los Angeles, Berliini ja Kööpenhamina. Helsinki on myös maailman 19. kallein suurkaupunki.

Kutsun lähestymistapaa voi tässä valossa pitää perusteltuna. Liikkeiden teoreetikot ovat kuitenkin tuottaneet myös toisenlaista puhetta kaupungista:

 

Fanonin kirja Sorron yöstä auttaa [- -] katsomaan tilannetta, johon suuret läntiset metropolit ovat luisumassa. Sen avulla voidaan nähdä tarkasti suurten metropolien lähiöihin ja erityisesti nuorten alakulttuurien dynamiikkaan sekä niin ”ulossuljettuja” kuin ”integroitujakin” repiviin toistuviin jengisotiin. Siksi ”mieluummin kuin Rousseau kainalossa pohtia hyveellisesti Etelän ongelmia”, on syytä soveltaa Etelästä (Martiniquelta) tulleen Franz Fanonin kehittämiä kategorioita ns. kehittyneihin yhteiskuntiin. On ehkä syytä oppia niiltä, joilla ei ole varaa moraaliin.

[- -]

Nykyisten metropolien asukkaina, prekaareina työläisinä tiedämme hyvin mitä Fanon tarkoittaa kirjoittaessaan, että ”lihaksiinsa kerrostunutta aggressiivisuutta kolonisoitu ilmaisee aluksi omiaan vastaan”. Dekolonisaatio palkkatyöstä (työn prekarisaatio) suurissa metropoleissa on jäänyt tai se elää tuossa ei enää paluuta vanhaan, ei vielä nimettyä vihollista tilanteessa. Kouristuksenomaisesti monet tarttuvat vanhaan, haaveilevat paluusta oikeaan työhön tai aitoon yliopistoon, kuten viimeaikaisissa yrityksissä puolustaa – jälleen kerran – ns. sivistysyliopistoa. Mutta kyse ei ole pelkästään halusta palata vanhaan ja turvalliseen. Tällä hetkellä keskinäinen taistelu ”omiaan vastaan” metropolin tilassa tapahtuvassa työssä ja tuotannossa on ”vailla mitään syytä”: riidat ja välirikot luisuvat hetkessä heimosotien ja etnisten puhdistusten logiikkaan. Kenties meillä olisi paljon enemmän opittavaa Darfurista ja Afganistanista kuin haluamme myöntää.

Elämää väliajalla (Fanon ja metropoli)

 

Uudet barbaarit -blogin esittelemä Fanon/Virno-yhdistelmä voisi olla kaupunkianalyysia lähiön näkökulmasta. "Tuottavan tietotyömetropolin" sisällä Helsinki nimittäin on lähiöiden kaupunki, ja vaikka lähiöistä puuttuvat hökkelikylät, niin itäisimpien kuilujen pohjilla päästään melko kurjiin olosuhteisiin, jos kurjuutta mitataan köyhyyden, työttömyyden ja huonon koulutustason kasautumisella (kts. kartat). Tämän näkökulman esiintuomisella en niinkään yritä arvostella kaupunkikeskustelun tähänastista näkökulmaa, vaan sijoittaa sen tietylle alueelle Helsingissä ja osoittaa sen riittämättömyyden.

Fanon-teksti kannattaa lukea hitaasti: minkälainen poliittinen ohjelma sen rivien välistä voitaisiin rakentaa?

 

Solidaarisuuden ja luokkatietoisuuden rakentaminen:

 

Logiikassa on kuitenkin jotain tuttua ja metropolin asukkaan on helppo ymmärtää Fanonia, kun hän sanoo, että ”siirtomaajärjestelmässä ei ole rehellistä käyttäytymistä”. Prekaarin on helppo lietsoa vihaa kaltaistaan kohtaan, koska kaltaisestaan hän näkee kuin peilistä oman tilanteensa sietämättömyyden. Pelastuksena hänelle näyttäytyy peilin hävittäminen, kaltaisensa tuhoaminen. Fanon: ”Nähdään kuinka kolonisoitu vetää puukon esiin kohdatessaan toisen kolonisoidun katseessa pienintäkään vihamielisyyttä. Sillä kolonisoidun viimeinen oljenkorsi on puolustaa omaa persoonaansa kaltaisensa edessä”. Nykyinen prekaari heiluu siksi outona hedelmänä luottamuksen ja epäluulon, ystävyyden ja vihollisuuden, alistumisen ja alistamisen huteralla oksalla.

 

Egoismista ja kapitalistien jäljittelystä eroon pääseminen:

 

Nykyisestä palkkatyön maailmasta ei puutu heimosotia eikä yksittäisten ihmisten välisiä kamppailuja. Inho itseä kohtaan, kammo omaa työläisidentiteettiä kohtaan ilmenee sekä vihana kaltaisia kohtaan että itsen näkemisenä erityistapauksena, oman aseman väliaikaisuuden paisutteluna ja oman tilanteen näkemisenä pelkkänä poikkeuksena.

Viha omaa tilannetta kohtaan sekoittuu haluun jäljitellä kolonialistin tai kapitalistin tai ”menestyjän” tapoja ja ajatusmaailmaa. Liian usein prekaari työläisemme näkee porvarin omana tulevaisuutenaan, kuten maaton maalainen näkee itsensä tilanherrana: ”ei ole sitä kolonisoitua, joka ei ainakin kerran päivässä uneksisi astuvansa kolonialistin paikalle” (Fanon).

 

Vihollisen osoittaminen:

 

Vihollisen nimeäminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Nimeämisessä kyse on myös ulkoisen maailman rakentamisesta ja tilan tekemisestä. Jotta nimi (ja nimeäminen) toimisi, on nimen oltava – Platonia seuraten (Kratylos 423a) – olion substanssin jäljitelmä eikä vain sen jonkun näkyvän puolen jäljitelmä. Mikäli nimeämisessä jäljitellään vain joitakin olion tai vihollisen puolia, siis takerrutaan sen näkyviin ilmauksiin, nimeäminen johtaa harhaan ja löydämme itsemme, kuten labyrintissa, aina uudestaan kohdasta, josta lähdimme liikkeelle. Tämän seminaarin tarkoitus on nähdäkseni päätyä vihollisen nimeämiseen, joka ei metropolin labyrintissa ole aivan helppoa.

 

Lähiöiden politisointi ja "uusien uomien" etsintä:

 

Benjamin näki kokemuksen köyhtymisessä ja katoamisessa uuden barbarismin ja mahdollisuuden kehittää positiivinen barbarismin käsite, siis riippumaton positiivinen subjektiivisuus. Jotta se voitaisiin toteuttaa meidän on ”käännyttävä nykyisen maailman alastoman ihmisen puoleen, ihmisen joka makaa huutaen kuin vastasyntynyt nykyisyyden likaisissa vaipoissa” (”Kokemus ja köyhyys”).

Jotain samankaltaista on Fanonin toteamuksessa, joka sopii hyvin meille metropolien työläisille: ”Olemme nähneet, että tämä väkivalta on pinnalla koko siirtomaavallan ajan, mutta käy tyhjää… Olemme nähneet sen ohjautuvan veljestaisteluihin. Ongelmana on nyt, miten tarttua tähän suuntaa etsivään väkivaltaan. Ennen se viihtyi myyttien äärellä ja keksi keinoikseen joukkoitsemurhatilaisuuksia. Näissä uusissa oloissa sillä on mahdollisuus hakeutua uusiin uomiin”.

Mitä uudet uomat ovat, mihin ne vievät, on vielä vaikea nähdä.

 

Eivätkö lähiöt ole täynnä "suuntaansa etsivää väkivaltaa"?

Mitä sille olisi tehtävä?

6 Comments »

The URI to TrackBack this entry is: http://vallankumous.blogsome.com/2009/10/12/metropoli-lahio/trackback/

 1. Ps. “Vakuutuksen hinta voi pian määräytyä katuosoitteen mukaan”

  http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/10/vakuutuksen_hinta_voi_pian_maaraytya_katuosoitteen_mukaan_1075425.html

  Jos hinnoittelukäytäntö laajenee katuosoitteiden tarkkuudelle, maksaa itähelsinkiläinen pian länsihelsinkiläistä enemmän vakuutuksestaan. Eriarvoisesta hinnoittelusta ei kuitenkaan auta valittaa.

  Comment by Klementiini — 12.10.2009, 22:38 @ 22:38

 2. Toinen vastaava:

  HS: Metro- ja bussilipuille lähivuosina hinta ehkä kilometrien mukaan

  Helsinkiläisen joukkoliikenteen maksutariffit saattavat muutaman vuoden kuluttua määräytyä matkan pituuden mukaan. Kaupungin rajojen sisään suunniteltu hinnoittelumalli jakaisi kaupunkilaiset kahteen kastiin. Kaupungin ydinvyöhykkeellä, noin kuuden kilometrin säteellä Rautatieasemasta, matka maksaisi 1,65 euroa, pitemmillä matkoilla hinta määräytyisi matkan pituuden mukaan.

  Siten esimerkiksi metromatka keskustasta Vuosaareen – 2,65 euroa – olisi kalliimpi kuin matka Kulosaareen, jonne pääsisi perusmaksulla 1,65 euroa.

  Comment by rot — 13.10.2009, 00:24 @ 00:24

 3. “Kaupunkiliikkeet ovat tähän mennessä puhuneet boheemilla Kallio-Punavuori-akselilla.”

  Tässä on jotain itua. Esittäisin kuitenkin pienen vastalauseen.

  Vapaa Helsingin teemat olivat vapaa kaupunkikulttuuri, siirtolaisten oikeudet, maksuton joukkoliikenne ja (ainakin retorisella tasolla) edullinen asuminen. Yksikään teema ei mielestäni ensisijaisesti vetoaa keskustassa asuviin. Päinvastoin. Joukkoliikenteen suhteen liikkeen keskeinen argumentointi oli joukkoliikenteen segregoiva funktio (toki tässä piilee oletus keskustasta jotenkin muita kaupunginosia parempana paikkana, jonna olisi jostain syystä mielekästä mennä. Monen ihmisen mielestä varmasti onkin.).

  Retoriikassa tosiaan vedottiin “meidän tuottamaan” “elävään kaupunkitilaan”. Mutta tuskin tällä tarkoitettiin pelkästään Punavuoren lattekahviloita tai graffiteja squatin seinällä, jotka myöhemmin löytyvät H&M-mainosten mallien taustalta? Pikemminkin viitattiin kaikkeen siihen riistettyyn työhön (immateriaaliseen, affektiiviseen, konkreettiseen), jonka avulla tätä kaupunkitilaa tuotetaan.

  Asia erikseen on sitten liikkeiden toimeenpanevien voimien, osallistujien ja tukijoiden sosiaalinen ja taloudellinen tausta. Siitä ei varmaan löydy tarkkaa tietoa, mutta väittäisin, että tässäkään mielessä Vapaa Helsinki tai muut parin vuoden takaiset kaupunkitilaliikkeet eivät eronneet kovasti nykyisistä asuntovaltausliikkeistä.

  Comment by 69 — 14.10.2009, 14:52 @ 14:52

 4. 69: samaa mieltä oikeastaan kaikesta. Vapaan Helsingin analysoimisessa painottaisin kuitenkin kampanjan käytäntöä, en vain teemoja.

  “Meidän” ilmaiseksi tuottamien immateriaalisten resurssien riisto on objektiivisesti totta, mutta tämän postaus yrittää osoittaa “kantakaupunkilaisten” ja “lähiötyyppien” välillä jonkinlaisen subjektiivisen eron, siis eron ihmisten haluissa tai tarpeissa.

  Tai muotoillaan asia karmean populistisesti: vaikka en sinänsä vastusta sanaakaan Sosiaalikeskus-retoriikasta, niin en vain osaa kuvitella, että “lähiönuoret” tai “Kontulan köyhät” perustelisivat politiikkaa halulla “tuottaa uusia subjektiivisuuksia”. Lähiössä tunnutaan haluavan yksinkertaisesti lisää rahaa, kämppiä, liikkumismahdollisuuksia jne. ilman kultturellia kikkailua, joka on luonnehtinut tähänastista kaupunkitilapuhetta.

  Nykyiset asuntoliikkeet eivät varmasti tekijöiden kannalta eroa edellisistä, mutta pointti olikin, pitäisikö niiden alkaa erota jollain tavalla: pitäisikö alkaa miettiä radikaalia kaupunkipolitiikkaa myös “lähiönäkökulmasta”. (Henkilökohtaisesti tämä kirjoitus on puhdasta spekulaatiota siinä mielessä, että samastun kantakaupunkilaisiin ja omalta kohdaltani kokisin lähiötoimintaan ryhtymisen typeräksi, vaikka asunkin idän perukoilla.)

  Comment by Klementiini — 14.10.2009, 19:11 @ 19:11

 5. “Lähiössä tunnutaan haluavan yksinkertaisesti lisää rahaa, kämppiä, liikkumismahdollisuuksia jne. ilman kultturellia kikkailua, joka on luonnehtinut tähänastista kaupunkitilapuhetta.”

  Ehkä on näin. Ihmettelen lähinnä miksi aikaisemmat liikkeet pitäisi nähdä taustaltaan tiettyihin kaupunginosiin sidotuiksi. Ainakaan lainaamasi kohta ei avaa tätä mulle. Ero viimeisen puolen vuoden mobilisaatioihin on musta eri. Tärkein ero on/oli mun mielestä se, että aikaisemmat liikkeet olivat ennen kaikkea akateemisempia ja alakulttuurisempia kuin esimerkiksi nyt ajankohtainen aloite Asunnottomien yöhön liittyen. Mutta se ei sido niitä retoriikan tasolla Punavuoreen tai Kallioon. Päinvastoin niiden ongelma oli mun mielestä se, että ne eivät olleet sitoutuneita mihinkään paikkaan.

  Lähiöissä oleminen vaatii ehkä erilaista retoriikkaa aikaisempaan verrattuna. Mutta ennen kaikkea se vaatinee paikkoihin sitoutumista. Flaijereita, julisteita, kokouksia, bileitä, mielenosoituksia ja valtauksia myös lähiöissä.

  Comment by 69 — 14.10.2009, 23:44 @ 23:44

 6. Mutta se ei sido niitä retoriikan tasolla Punavuoreen tai Kallioon. Päinvastoin niiden ongelma oli mun mielestä se, että ne eivät olleet sitoutuneita mihinkään paikkaan.

  Tarkoitin yksinkertaisesti sitä, että aikaisemman akateemisen puheen tuottajat ymmärtääkseni tuppasivat asumaan kantakaupungissa. Yleisemmin: aika moni tuntemani aktivisti ja organisoija todella asuu Kalliossa, Hakaniemessä tai Punavuoressa, eikä asuinpaikka varmasti jätä asujaa täysin vaille vaikutusta!

  Väittäisin myös, että kaupungin kokee jokseenkin eri tavalla Punavuoressa kuin Mellunmäessä asuessaan.

  Kantakaupungissa myös ylipäänsä asuu enemmän korkeasti koulutettuja kuin Itä-Helsingin lähiöissä; tätä kautta retoriikka ankkuroituu sinne. Toimintaan liittyvistä alakulttuureista en tosin osaa sanoa.

  Comment by Klementiini — 15.10.2009, 00:35 @ 00:35

RSS feed for comments on this post.

Kommentoi

HUOM. Ensimmäinen kommentti jokaisesta ip:stä menee moderoinnin kautta - se kyllä ilmestyy pienellä viiveellä, ei tarvitse lähettää kuin kerran.

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided.