Työväen sivistys mk II

20.02.2010, 00:01

Kirjoitin viime kesänä pienen artikkelin tänä vuonna julkaistavaan Yhteinen yliopisto -kirjaan, mutta teksti päätettiin jättää pois sen lyhyyden vuoksi. Julkaistaan nyt tässä. Jatkoa teemasta seuraa, sivistys nimittäin tuntuu olevan aina se, mihin vedotaan ja takerrutaan, kun Kokoomus uhkaa. Kritiikistä huolimatta sivistyksessä täytyy kuitenkin olla jotain - sen tuottamaa nautintoa tai muuta - koska siihen aina palataan. 

 

TYÖVÄEN SIVISTYS

 

 

mitä ne puhuu

vapaudesta

ja demokratiasta

koko ajan jostakin

ja mikä on tarkoitus

ne haluaa pelastaa jotakin

länsimaisen sivistyksen

josta ne ei koskaan ymmärtäneet mitään

ennenkuin jälkeenpäin

 

(Pentti Saarikoski, Mitä tapahtuu todella, 1962)

 

Opiskelijatoiminta julkaisi maaliskuussa 2009 pienen pamfletin otsikolla Tietotyö tekee vapaaksi? Kirjoituksia yliopistokapinasta. Vihkosen artikkelit käsittelevät tietokapitalismin analyysia, uuden työväen asemaa ja viime vuosina käydyn yliopistokeskustelun kritiikkiä. Julkaisutilaisuus pidettiin Porthanian aulassa ilman kummempia valmisteluita. Tapahtumaa seurannut keskustelu osoitti, miten jakautunut yliopisto on sisäisesti. Erityisesti sivistyksestä puhuminen tuntui erottelevan ihmisiä. Mitä ongelmia sivistyskeskusteluun liittyy ja onko sille vaihtoehtoja?

  

I.                    Eliitin sivistys

 

Julkaisutilaisuudessa yksi pamfletin kirjoittajista alusti siitä, miten vanhan ja ideaalisen yliopistomallin puolustaminen on muodoltaan melko samanlainen reaktio kuin perussuomalaisten vimma puolustaa ”kansakuntaa” tai vanhan vasemmiston halu puolustaa ”hyvinvointivaltiota”. Sekä puolueet että sivistysyliopiston puolestapuhujat lähtevät reaktiivisesta asenteesta. Kummatkaan eivät ole erityisen kiinnostuneita keskustelemaan suurista uudistuksista ja kummatkin vetoavat joko nostalgiaan tai kuviteltuihin ihanteisiin. Konsensuksen vaatiminen uhkaa molemmissa tapauksissa tukahduttaa yhteisön sisäisiä eroja ja samalla estää nostalgian kohteena olevan mallin kehittämisen, oli kyseessä sosiaaliturva tai yliopisto.

”Sivistyksen” puolustaminen johtaa helposti myös sivistyneistön etuoikeutetun aseman puolustamiseen. Sivistysyliopisto on ollut ennen kaikkea nationalistinen ja hierarkkinen laitos, joka on kasvattanut etuoikeutettua eliittiä valtion virkoihin tai elämään porvarillista humanistisen taiteilijan myyttiä. Tämän vuoksi kannattaa olla tarkkana, kun puolustaa yliopistoa. Professorit haluavat pitää virkansa ja auktoriteettinsa; opiskelijat haluavat demokratiaa, mielekkyyttä ja materiaalisia etuja. Kun yliopistoissa syntyy liikehdintää, marssiiko osa jommasta kummasta ryhmästä lopulta vain vanhan yliopistomallin hierarkioiden puolesta? Sivistysyliopiston puolustaminen on kytköksissä koko vanhan porvarillisen yhteiskuntamallin puolustamiseen. Sitäkö yliopistotoimijat haluavat tehdä?

Mitä mieltä on juuttua yliopistohallinnon kolmikannan puolustamiseen, Porthanian aulassa kyseltiin. Jussi Vähämäki ihmetteli samaa Joensuun yliopiston yleiskokouksessa 19.2.2009:

Haluammeko muiden tekemää demokratiaa? Ikään kuin yliopiston hallintomalli demokratisoituisi tuomalla vielä yksi fraktio taistelemaan toisten kanssa. Maailma on todella nurinniskoin, kun kuulee jopa joidenkin opiskelijoiden aivan vakavissaan puolustavan kolmikantaa demokraattisena mallina.

Toinen Porthanian tilaisuudessa esiin noussut teema oli vääriin vastakkainasetteluihin jumiutuminen. Nykykapitalismissa ei ole kyse markkinoiden ja valtion vastakkainasettelusta. Kapitalismi tarvitsee valtiota turvaamaan markkinoiden reunaehdot, myös ja varsinkin uusliberalistinen kapitalismi. Tämän vuoksi on naiivia vaatia paluuta takaisin valtion helmoihin tai ylipäänsä olettaa, että valtio suojelisi yliopistoa markkinoiden ongelmilta.

Jos halutaan analysoida yliopiston ja markkinoiden suhdetta, täytyy ottaa huomioon muun muassa akatemian eri haarojen, yritysten ja valtion laitosten monimutkainen yhteenkietoutuminen mikro- ja makrotasoilla. Mutta tämä ei riitä. Porthaniassa puhuttiin, että instituutioiden muutosten analyysin lisäksi tarvitaan nykyisen elämänmuodon analyysia. Epävarma, pätkittäinen ja toisten armon varassa eletty elämä on nimittäin sekä yliopiston muutosta tärkeämpi teema että seurausta samasta talouden ja yhteiskunnan muutoksesta, joka on tuottanut myös uuden yliopistolain.

Oman elämän analyysi – yliopistoineen ja pätkätöineen – mahdollistaa konkreettisten kokemusten ottamisen toiminnan lähtökohdaksi. Loputon ideaaleista (sivistys, vapaus, totuus) puhuminen vie keskustelua helposti vanhoihin vastakkainasetteluihin ja ankkuroi toiminnan valmiiksi tehtyihin malleihin. Tämä ei näytä haittaavan niitä, jotka edelleen haikailevat sivistysyliopiston perään.

  

II.                  Työväen sivistys

 

Yleensä sivistyspuheen kritiikki on jäänyt tähän. Kritiikin ongelma onkin sen jääminen pelkäksi kritiikiksi. Työläistutkimus-viittauksista huolimatta se ei ole tarjonnut tarpeeksi selkeitä vaihtoehtoja sivistyspuheelle, joka kaikesta pöhöttyneisyydestään ja porvarillisuudestaan huolimatta on vedonnut moniin.

Opiskelijatoiminnan pamfletin julkaisua seuranneessa keskustelussa ehdotettiin eliitin sivistystä puolustavan puheen tilalle uuden työväen sivistystoimintaa. Kansansivistyksellähän on pitkä perinne, ja työväenliike on aina pyrkinyt kouluttamaan työväenluokkaa sekä nostattamaan luokkatietoisuutta. Sivistys on liikkeen sisällä koettu emansipatoriseksi ja demokraattiseksi voimaksi. Satojen vuosien ajan työläiset ovat levittäneet sivistystä opintopiirien, avoimien luentojen, julkisten keskustelujen, osuuskuntien, sivistysliittojen, lehtien, kirjojen ja myöhemmin radion, tv:n ja internetin avulla.

Kun työväenliike 1800-luvulla aloitti kansansivistysprojektinsa, sivistys oli eliitin etuoikeus. Koulutuksen salliminen vain porvaristolle suojeli luokkayhteiskunnan työnjakoa. Työväen omat sivistysprojektit sekä vaatimukset avoimesta koulutuksesta antoivat työkaluja, jotka mahdollistivat luokkajaon murtamisen ja pakkotyöstä pakenemisen. Tasavertaisesti tuotetun ja jaetun tiedon funktio on samankaltainen nykyajan tietotyöläisille, vaikka kapinalliset kansankynttilät loistavat nyt työväentalojen sijaan nettifoorumeilla, sähköpostilistoilla, blogeissa ja muussa sosiaalisessa mediassa, autonomisissa sosiaalikeskuksissa ja yliopiston tiloissa luvatta järjestetyissä autonomisissa opintopiireissä – unohtamatta kuuluisia lähiöbaareja.

Työväen sivistys on vaihtoehto porvarilliselle sivistysyliopistopuheelle, kunhan ymmärretään, että nykyään duunareihin kuuluu myös koulutettu massaälymystö ja että – Verkkolehti Megafonin (2/2009) pääkirjoituksen sanoin –

kyse ei liene rahvaan sivistämisestä, vaan sivistyksen rahvaanomaistumisesta. Tietotyöläiset ovat muuttumassa luokaksi, joka tekee tuotantovälineistään sekä keskinäisen ilonpidon että vihollisen harmistuksen välineitä. Kyse on työväen sivistysliikkeen syntymisestä avointen informaatioteknologioiden ja copy leftin puitteissa, mutta myös tiedontuotannon ja -jakamisen antagonistisuutta koskevan kysymyksenasettelun vahvistumisesta.

Sivistyksen käsite on kaapattava tietotyöväen käyttöön.  Sitten vain rakentamaan yhteistä yliopistoa alhaalta käsin: työväen sivistys on edelleen luokkataistelun polttoainetta.

3 Comments »

The URI to TrackBack this entry is: http://vallankumous.blogsome.com/2010/02/20/tyovaen-sivistys-mk-ii/trackback/

 1. Hyvä teksti! Selkiytti mun ajatuksia.

  Comment by Katri — 20.02.2010, 18:53 @ 18:53

 2. Musta tää on edelleen sekavaa. Siinä haukutaan vastustajaa porvarilliseksi ja sitten omitaan käsite ja laitetaan siihen sana “työ” eteen. Kyllä varmasti vanha yliopisto on ollut porvarillinen ja paljon sivistyksestä puhumisesta.
  Käsite on yhtä sekava tässä kuin aiemminkin. Puhutaan vain voimakkaammin “työstä” mikä on samaa alistamisen koneistoa. Puhutaan myös “rahvaasta” mikä on yleensä tapa oikeuttaa rasismi, seksismi ja homofobia sekä epäkunnioittava karkeus.
  Olisiko hyvä strategia, että aina kun joku käyttää tälläistä sanaa, häntä vaaditaan selittämään mitä hän sillä tarkoittaa? Itse luen humanistien tarkoittavan sellaista kultivoitumista, jonka tarkoitus ei ole palvella tuotantoa vaan elämää. Mihin voisi vastata ettei mikään valtiollinen instituutio koskaan vapaaehtoisesti palvele elämää vaan aina tuotantoa. Siksi sen puolesta kannttaisi kamppailla.

  Comment by Hemi — 21.02.2010, 23:23 @ 23:23

 3. Kun sopii teemaan enemmän kuin mainiosti, niin laitan tähän Karl Kautskyn Erfurtin ohjelmasta vuodelta 1892. Suomennos vuodelta 1907 on huono, mutta luettavissa:

  “Kauppa-alalla palvelevan asema lähestyy lähestymistään teollisuusproletarin asemaa. Se eroaa siitä melkein yksinomaan vain sen kautta, että kauppias-proletarin täytyy ylläpitää korkeamman elämänaseman ulkokuorta ja sitä varten tehdä uhrauksia, joita teollisuusproletari ei tunne.

  Sen lisäksi alkaa vielä kehittyä eräs uusi köyhälistöluokka, ”sivistynyt köyhälistö”. Olla sivistynyt on nykyisen tuotantotavan aikana tullut erityiseksi ammatiksi. Tiedon ala on äärettömästi laajennut ja laajenee päivä päivältä. Ja kapitalistinen yhteiskunta tarvitsee samoin kuin kapitalistinen valtiokin yhä enemmän tieteen ja taiteen taitajoita ohjaamaan yrityksiään ja alistamaan luonnonvoimia joko tuotannon tai hävityksen palvelukseen, tai tarvitaan heitä, jotta yhä lisääntyviä rikkauksia voitaisiin käyttää mitä ylellisimmin. Mutta samoin kuin ei talonpojalla eikä käsityöläisellä, köyhälistöstä puhumattakaan, ole aikaa ruveta harjoittamaan tieteitä ja taiteita, samoin ei sitä myöskään ole kauppiaalla, tehtailijalla, pankiirilla, pörssikeinottelijalla eikä suurtilallisella. Heidän liikkeensä ja huvituksensa vievät heidät kokonaan. Nykyisessä yhteiskunnassa eivät riistäjät itse, eipä edes joku erityinen luokkakaan heistä ole tiedetten ja taidetten harjoittajina, kuten edellisten yhteiskuntamuotojen aikana. He jättävät tämän toimen erityiselle luokalle, jolle he maksavat siitä.

  Sivistys tulee tavaraksi.

  […]

  [K]orkeampi koululaitos ― ja tässä onkin puhe ainoastaan korkeammasta sivistyksestä ― [on] edistynyt tavattomasti. Oppilaitosten lukumäärä on suunnattomasti kasvanut. Ja vielä suuremmassa määrässä on kasvanut oppilasten luku.

  […]

  Kaiken tämän kehityksen seuraus on, että sivistyneiden luku on entiseen verraten suunnattomasti kasvanut. Mutta ne suotuisat seuraukset, joita idealistit odottivat lisäytyvästä sivistyksestä, ovat jääneet tulematta. Niin kauan kuin sivistys on tavaraa, merkitsee sivistyksen levittäminen tämän tavaran lisäämistä ja siten sen hinnan laskeutumista, siis sen omistajain aseman huonontumista. Sivistyneiden luku on kasvanut siinä määrässä, että heitä on enemmän, kuin kapitalistit tai kapitalistinen valtio tarvitsee. Sivistyksen työntekijäin työmarkkinat ovat nykyjään yhtä tulvillaan työvoimia kuin käsityönkin. Henkisen työn tekijöilläkin on jo varajoukkonsa, työttömyys on heidän piirissään yhtä vakinainen vieras, kuin teollisuustyöväestönkin. Niiden, jotka tahtovat saada valtion viran, täytyy odottaa vuosikausia, usein yli vuosikymmenen, ennenkuin saavat jonkun alemman huonopalkkaisen paikan. Toisten keskuudessa vaihtelee työttömyys ja liikatyö aivan samoin kuin käsityöläistenkin ja palkkojen polkeminen on päiväjärjestyksessä näiden kuten työväestönkin keskuudessa.

  Sivistyksen työntekijäin luokka-asema huononee silminnähtävästi; muinoin puhuttiin hengen ylimystöstä, nyt puhutaan intelligenssin köyhälistöstä; ja pian erottaa tämän köyhälistön palkkatyöväestöstä vain yksi ainoa seikka: heidän turha itserakkautensa. Useimmat heistä luulevat vielä olevansa jotakin parempaa, kuin köyhälistöä, he lukevat itsensä yhä vieläkin porvarikuntaan kuuluviksi, mutta samoin kuin palvelija lukee itsensä herransa perheeseen. He eivät ole enää porvarikunnan henkisiä johtajia, vaan ovat alentuneet sen kynäsotureiksi. Onnen onginta rehottaa heidän keskuudessaan, heidän suurimpana huolenaan ei ole enää kehitys, vaan henkisen omaisuuden rahaksi muutto, ja eteenpäin pääsemisen pääkeinona on oman minuutensa lokaan polkeminen. Muutamat onnelliset voittoliput heidän elämänsä arpajaisissa sokaisevat heidät kuten pikkuliikkeen harjoittajatkin; he eivät ota huomioon vastassaan olevia lukuisia tyhjiä arpoja ja myyvät sekä sielunsa että ruumiinsa, kun vaan on kysymyksessä paljas ensivoittojen mahdollisuuskaan. Oman vakaumuksensa myyminen ja rahojen naiminen ovat meidän sivistyneittemme enemmistön silmissä tulleet yhtä luonnollisiksi kuin välttämättömiksikin keinoiksi ”onnensa luomisessa”. Tämmöisiksi on kapitalistinen tuotantotapa tehnyt idealistit, tutkijat, ajattelijat ja haaveksijat!

  Mutta tarjonta kasvaa liian suureksi, eikä yleensä itse sivistyksestä saada huutokaupassa silloinkaan paljoa, kun oma personallisuus annetaan mukana kaupassa. Sivistyneiden joukon vaipumista köyhälistöön ei enää voida estää.”

  Sivistyneistön proletarisoituminen on siis viipyillyt jo pidemmän aikaa ajankohtaisessa keskustelussa ;)

  À propos Vastapainolta on muuten tullut tämä “Akateeminen kysymys?”

  http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=$flypage&product_id=360

  http://akateeminenkysymys.wordpress.com/

  Comment by Miika — 23.02.2010, 21:13 @ 21:13

RSS feed for comments on this post.

Kommentoi

HUOM. Ensimmäinen kommentti jokaisesta ip:stä menee moderoinnin kautta - se kyllä ilmestyy pienellä viiveellä, ei tarvitse lähettää kuin kerran.

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>Anti-spam measure: please retype the above text into the box provided.